Login
Gebruiker
:
Wachtwoord
:
Ben je lid van Scouting Montfoort, maar heb je nog account klik dan hier!
Bestuur

Stichting
Bij Scouting Montfoort hebben we in navolging van een besluit van de landelijke raad van Scouting Nederland een onderscheid gemaakt tussen de vereniging Scouting Montfoort en de stichting Scouting Montfoort. Het verschil zit hem daarin dat de vereniging zich bezighoudt met het mogelijk maken van de opkomsten en andere zaken met betrekking tot de leden en het leidingteam. Onze stichting beheert en onderhoudt de clubhuizen, het terrein, het spelmateriaal en het kampeer materiaal. Ook is de stichting in gesprek met de gemeente over een nieuw gebouw. Op dit moment ligt het proces even stil, maar hopelijk binnenkort meer!

Leden van het stichtingsbestuur:
Voorzitter - Marian Swart-van den Heuvel 
Penningmeester - Tonny van Leeuwen
Secretaris - Erik Nijhuis
algemeen lid - Annemieke Clement
algemeen lid - vacature

 

Vereniging
Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt samen met de leidinggevenden zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op de speltakken. De bestuursleden houden de ledenadministratie bij en ondersteunen de leidinggevenden waar nodig. Ook zorgen zij voor de contributie inning binnen de groep en contributie afdracht aan Scouting Nederland en de regio. Twee keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering door de groep gehouden, waarbij het bestuur, de leidinggevenden en ouders van leden aanwezig zijn.

Leden van het groepsbestuur:
Voorzitter - Bas Nulkes 
Penningmeester - Rita Overbeek
Secretaris - Wilka Guelen
Groepsbegeleider - Vacature
Algemeen lid - Petra Nijhuis
Algemeen lid - 
Tonny van Leeuwen
Algemeen lid - Vacature
 

Groepsraad
De groepsraad is een vergadering die twee keer per jaar plaatsvind op groepsniveau waarin de dagelijkse gang van zaken van een groep wordt besproken. De groepsraad is het hoogste orgaan binnen Scouting Montfoort. In de groepsraad zitten alle 18+ leiding en leden, bestuur en van iedere speltak een afgevaardigde ouder. In deze vergadering wordt besproken:

- speltechnisch beleid
- speltakzaken
- groepactiviteiten
‚Äč- financien van de vereniging

We hebben nog enkele vacatures! Dus als je ons wilt komen versterken mail dan gerust.